ยามาภูมิ ภูมิของพระสยามเทวาธิราช เทวดารักษาแผ่นดินไทย

ยามาภูมิ ภูมิของพระสยามเทวาธิราช เทวดารักษาแผ่นดินไทย

สวัสดีครับ วันนี้กระผม นายฝันเล่าเรื่อง จะมาเล่าเรื่องที่นับว่าเป็นความเข้าใจผิดของใครหลายคนมานานพอสมควร ว่าสวรรค์ของเรามีทั้งหมด 7 ชั้น แต่จริงๆ แล้วตามคติความเชื่อของโบราณนั้น สวรรค์มีทั้งหมด 6 ชั้น ได้แก่ จาตุมหาราชิกา, ดาวดึงส์, ยามา, ดุสิตา, นิมมานรดีเทว และปรนิมมิตวสวัตตีเทว ซึ่งในวันนี้กระผมจะมาเล่าสวรรค์ชั้น 3 ยามาภูมิ ให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ ไปอ่านกันเลย

 

ยามาภูมิ คือสวรรค์ชั้นที่ 3 ถัดขึ้นมาจากดาวดึงส์ ตั้งอยู่ในอากาศ สูงจากยอดเขาพระสุเมรุขึ้นไปถึง 42,000 โยชน์ เป็นภูมิที่สวยงามและประณีตกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นสวรรค์ที่พรั่งพร้อมด้วยความสุขที่เป็นทิพย์ ปราศจากความยากลำบากใด ๆ ถึงซึ่งความสุขอันเป็นทิพย์วิมาน และทิพยสมบัติก็ปราณีตมาก

 

ยามาภูมิ

พระสยามเทวาธิราช
ขอบคุณรูปภาพจาก : PEOPLE

 

พระสยามเทวธิราช หรือ ท้าวสุยามะเทวราช ผู้มีอายุยืนถึง 2,000 ปีทิพย์ เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามา

 

เทวดาทั้งหลายที่อยู่ในชั้นนี้ เรียกว่า ยามา หรือ ยามะ เป็นจำพวกอากาสัฏฐเทวดาจำพวกเดียว เพราะมีวิมานลอยอยู่ในอากาศเป็นที่อยู่อาศัย เทวดาที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปกว่าชั้นนี้ก็ล้วนแต่เป็นอากาสัฏฐเทวดาทั้งสิ้น

 

เทวดาในชั้นยามาภูมิ ล้วนเป็นผู้มีบุญมาก หน้าตางดงาม มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างผาสุก เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ตามสมควรแก่อัตภาพ ทิพย์วิมานเป็นปราสาทเงิน ปราสาททอง ปราศจากแสงพระอาทิตย์และพระจันทร์ เพราะว่าอยู่สูงกว่าพระอาทิตย์ และ พระจันทร์ มีความสว่างที่เกิดจากรัศมีแห่งแก้ว และรัศมีจากกายของเหล่าเทวดาทั้งหลาย มีดอกไม้ทิพย์เป็นตัวบอกเวลา โดยถ้าดอกไม้บานก็จะเป็นกลางวัน ดอกไม้หุบจะเป็นกลางคืน

 

เมื่อเทียบเวลาระหว่างมนุษย์ กับ สวรรค์ชั้นยามาภูมิแล้ว 200 ปีในมนุษย์ เท่ากับ 1 วันในสวรรค์ชั้นยามา

 

 

ทางไปสวรรค์ชั้นยามา

ต้องพยายามสร้างบุญ ต้องเป็นผู้หนักแน่นในการบำเพ็ญบุญ
ในทานสูตร กล่าวไว้ว่า…
“ถ้าผู้ใดทำทานโดยไม่คิดว่าเป็นการทำดี แต่คิดว่าบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
ได้เคยทำบุญทำทานมาโดยตลอด เราก็ควรได้ทำตามประเพณีที่ท่านเคยทำมา
ถ้าผู้นั้นให้ทานด้วยอาการอย่างนี้แล้ว เมื่อทำกาลกิริยาตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเหล่าเทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นยามา”

“ดูกร เธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
กระทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลประมาณยิ่ง แต่ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลย
เมื่อถึงกาลกิริยาตายไปแล้ว เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามา”

 

สรุป

ยามาภูมิ ตั้งอยู่ในอากาศ สูงกว่ายอดเขาพระสุเมรุถึง 42,000 โยชน์ เมื่อเทียบเวลาระหว่างโลกมนุษย์ กับ สวรรค์ชั้นยามาภูมิแล้ว 200 ปีในโลกมนุษย์ เท่ากับ 1 วันในสวรรค์ชั้นนี้ มีผู้ปกครองคือ พระสยามเทวธิราช ซึ่งรัชกาลที่ 4 ได้นำชื่อของท่านมาเป็น เทวดาประจำเมืองของประเทศไทย เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประเทศ ซึ่งปัจจุบัน เทวรูปของพระสยามเทวธิราชนั้น สถิตอยู่ที่ ตอนกลางพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง นั่นเอง

เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของสวรรค์ชั้น 3 ที่กระผม นายฝันเล่าเรื่องมานำเสนอ ครั้งหน้าผมจะนำสวรรค์ชั้นที่ 4 มาเล่าสู่กันฟังนะครับ แล้วพบกันครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

 

อ่านเรื่องราวต่าง ๆ ของนายฝันเล่าเรื่อง

ฝันเห็นดอกบัวขาว ขึ้นอยู่กลางสระ

ดาวดึงส์ภูมิ สวรรค์ชั้น 2 ที่ปกครองโดยองอินทร์

จาตุมหาราชิกาภูมิ สวรรค์ชั้นแรกกับเทวราชผู้ยิ่งใหญ่ 4 พระองค์